escala d'aniuament? 

Ciències de la vida i la salut

El derivat de niu o de niar ha de ser niament, i no pas aniuament (que sembla un calc del castellà anidamiento). En fitxes anteriors s’ha parlat de la conveniència de traduir el mot anglès nested per niat (veg. fitxes 319 i 1663), ja que no tenen significats equivalents. El cas que ens ocupa, però, pot ser similar al que va justificar l’aprovació del terme estudi niat (veg. Neoloteca).

En aquest cas, el terme anglès corresponent és nesting i el trobem documentat en català en alguna obra amb la forma niament: Canvi climàtic: evidències científiques i impacte

Context

Els ecosistemes com a sistemes adaptatius i d’aprenentatge. Trets específics dels ecosistemes com a sistemes complexos. Interpretació de les distribucions de mides en relació amb l’escala d’aniuament niament dels ecosistemes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS