fitoquelatines? 

Química

Tal com s’explica en el llibre Fitoremediació. Tecnologia de descontaminació mitjançant plantes, les fitoquelatines són compostots sintetitzats per les plantes en resposta a altes concentracions de metalls pensants. El terme està format per fito- (formant del grec que vol dir ‘planta’) i l’arrel del mot quelat (procedent del grec chēlē, ‘pinça’). En anglès el mot és phytochelatin.   

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS