palmerolida D? 

Química

Aquest terme fa referència a una toxina natural produïda per una espècie antàrtica. Es tracta d’un producte pertanyent a la classe de les substàncies anomenades macròlids (en anglès macrolides). La majoria de termes anglesos amb la terminació -ide es corresponen amb termes catalans (o castellans) masculins, tal com fa notar Navarro en el seu Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3a ed.):

La mayoría de los nombres químicos terminados en –ide o –yde adoptan en español la terminación –ido y, con alguna excepción, acentuación esdrújula: ● acetonide (acetónido), aldehyde (aldehído), aminoglycoside (aminoglucósido), anhydride (anhídrido), glycoside (glucósido), hydroxide (hidróxido), macrolide (macrólido), nuclide (núclido), nucleotide (nucleótido), oxide (óxido), peptide (péptido), peroxide (peróxido), sennoside (senósido), sulfatide (sulfátido), sulfoxide (sulfóxido).

En català trobem recollit aquest terme macròlid al GDLC. Arribats a aquest punt i partint de la base que el nom anglès palmerolide s’ha format a partir del nom de la Estació Palmer, on va ser descoberta aquesta substància, i el sufix del mot macròlid (tal com s’explica en el llibre The Antarctic Dive Guide), el nom correcte en català és palmeròlid D i no pas palmerolida D ni palmeròlida D.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS