Anuciat a TV / Anunciat en TV 

Gramàtica

L’ús de les preposicions a i en és força complex i a vegades tenim més d’una opció possible en un mateix context. Tal com explica una fitxa de l’Optimot, normalment aquestes preposicions s’utilitzen per introduir un complement de lloc. Ara bé, segons el context, és preferible l’ús de l’una o de l’altra. A banda d’això, cal tenir en compte la nostra intuïció i l’ús que es fa de les diferents construccions.

Partint d’aquí, cal fer les consideracions següents:

 

 

 

 

 

 

En resum, utilitzarem una preposició o una altra segons el context en què es trobi. En un context com el que tenim, recomanaríem l’ús de la construcció a + la o bé l’ús de la preposició per.

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS