micro-RNA o microRNA 

Ciències de la vida i la salut

En la gramàtica provisional de l’IEC, en l’apartat dedicat al guionet, es diu el següent:

Els mots construïts amb prefixos s’escriuen habitualment aglutinats sense guionet entre el prefix i el radical: contrarevolució, exalumne, preromànic, vicecanceller; Anticrist, Prepirineus. Tanmateix, s’escriu guionet entre el prefix i el radical en els mots formats amb el prefix no- o quan el prefix precedeix majúscules, xifres o símbols: el no-res, el no-jo, un no-electròlit, la no-violència, els no-violents, els no-catalanoparlants; fluorescència anti-Stokes, selecció sub-21, globulina anti-D, ex-URSS.

Això pot fer pensar que micro-RNA s’ha d’escriure amb guionet, ja que tenim un prefix seguit de majúscula. Però cal tenir en compte que els exemples de la gramàtica amb majúscules, si no són símbols, són noms propis. El cas que ens ocupa, en canvi, és una sigla que no conté cap element procedent de nom propi ni constitueix un nom propi en ella mateixa. Per una altra banda, micro-RNA o microRNA és un terme de bioquímica que cal escriure d’acord amb les normes internacionals que regeixen aquest tipus de llenguatges d’especialitat, tal com la mateixa gràmàtica diu en un paràgraf anterior:

Convé notar que, en els mots pertanyents a determinats llenguatges d’especialitat, la grafia obeeix a normes i convencions específiques d’àmbit internacional.

En aquest sentit, cal tenir present que tots els llibres publicats en català indexats per Google només contenen la forma microRNA, i mai micro-RNA o micro RNA

Per a l’anglès, també trobem preferentment la forma microRNA o la forma abreujada miRNA. No obstant això, cal tenir present que a FranceTerme (lloc web de la Comissió General de Terminologia i Neologia de França) trobem la fitxa següent, on es pot veure que el terme aprovat en francès duu guionet:

micro-ARN, n.m.                              (Journal officiel du 10/06/2012)
Forme développée : micro-acide ribonucléique
Domaine :
BIOLOGIE / Biochimie et biologie moléculaire
Définition :
ARN simple brin de 21 ou 22 nucléotides qui bloque des gènes différant de celui dont il est issu, en guidant le clivage des ARN messagers qui lui sont complémentaires, ou en bloquant directement leur traduction sans les cliver.
Voir aussi :
complexe de blocage de l’expression génique par des ARN, enzyme éminceuse, interférence par ARN, précurseur de micro-ARN, riborégulateur
Équivalent étranger :
microRNA (en), miRNA (en)

 F. Navarro, en el seu Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico, també recull la forma castellana micro-ARN.

A la vista d’aquestes informacions, s’ha demanat al TERMCAT si tenen algun criteri que es pugui aplicar a aquest cas. El TERMCAT es decanta per la solució amb guionet davant de la sigla: micro-RNA.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS