hiporreo? 

Ciències de la terra

La informació recollida en l’entrada anglesa de la Viquipèdia per al terme hyporheic zone, ens permet concloure el següent:

- Que la zona hiporreica (en anglès, hyporheic zone) és la regió just per sota de llit fluvial, on l’aigua de sota es barreja amb la de sobra. 

- Que el terme hiporreic va ser encunyat perTraian Orghidan el 1959 combinant els mots grecs hypo (‘sota’) i  rhéō (fluir).

- Que el conjunt d’organismes que viuen en aquesta zona s’anomena hiporreos (en anglès, hyporheos).

La formació hiporreos està poc documentada en català, només s’ha trobat en una memòria del Consorci de la Costa Brava, però sembla una formació correcta, semblant a bentos («Conjunt dels organismes que habiten sobre fons marins o d’aigües dolces, fixos o tot desplaçant-se per la superfície o colgats en el substrat.» GEC). Per tant, cal concloure que hiporreos és la forma catalana correcta per referir-se als organismes que viuen en la zona hiporreica. El terme zona hiporreica s’ha documentat dins Enciclopèdia.cat

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS