Compromís que o compromís de que? 

Gramàtica

En català normatiu, davant la conjunció de subordinació que s’exigeix l’elisió d’algunes preposicions àtones com: a, de o en. Així, en una frase com «Demanem el compromís per part de l’empresa de que no hi haurà represàlies», cal eliminar la preposició de: «Demanem el compromís de l’empresa que no hi haurà represàlies». Si aquesta construcció es vol evitar, es pot optar per altres formulacions, com ara «Demanem a l’empresa que es comprometi a no prendre represàlies».

Convé, també, de suprimir la locució per part de. Podeu consultar el criteri «Per part de», especialment el subapartat «Davant de complements de noms que provenen de verbs» per a més informació sobre aquesta locució.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS