maniobra de calaix anterior? 

Ciències de la vida i la salut

A la Viquipèdia hi ha l’entrada prova del calaix, que té certa similitud amb la denominació maniobra del calaix anterior i que fa referència a una prova mèdica utilitzada pels metges per detectar la ruptura dels lligaments encreuats del genoll. En anglès rep el nom de drawer test i, tal com s’explica en el text de la versió anglesa, pot ser que l’adjectiu anterior faci referència al lligament afectat:

Excessive displacement of the tibia anteriorly suggests that the anterior cruciate ligament is injured, whereas excessive posterior displacement of the tibia may indicate injury of the posterior cruciate ligament.

Per tant, cal considerar que l’expressió maniobra de calaix anterior és lingüísticament correcta i molt probablement motivada des d’un punt de vista terminològic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS