test de l'àcid? 

Economia i empresa

L’expressió test o prova de l’àcid és un terme de comptabilitat que té diverses maneres d’expressar-se en anglès, com es pot veure en aquesta fitxa del Cercaterm: 

<Empresa > Administració i direcció d’empreses > Comptabilitat>

Ràtio comptable que es calcula dividint l’actiu corrent pel passiu corrent i que serveix per a indicar la capacitat de generar tresoreria a curt termini en comparació amb els venciments.

La forma prioritzada per al català és ràtio de liquiditat, amb el sinònim ràtio àcida. Però circulen altres fórmules, com ara prova de l’àcid o test de l’àcid, menys recomanables perquè, formalment, poden fer referència a conceptes molt allunyats de la comptabilitat. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS