microqueràtom o microqueratom? 

Ciències de la vida i la salut

Hi ha una gran vacil·lació entre la grafia amb accent (microqueràtom, paraula plana) o sense (microqueratom, paraula aguda). El terme fa referència a un estri d’oftalmologia utilitzat per fer talls lamel·lars a la còrnia. Segons la Viquipèdia (en anglès) es tracta d’un instrument inventat per Josep Barraquer als anys 50. Sembla que està format pel prefix micro- + el formant quera- (del grec keras ’còrnia’) i -tom (del verb grec tome ’tallar’).

Pel que fa a la posició de la síl·laba tònica, cal tenir present que hi ha molts altres noms d’instruments usats en cirurgia amb la mateixa formació: micròtom, amniòtom, osteòtom, etc.; i tots són plans. D’aquí es desprèn que la forma sufixada -tom és àtona i, per tant, desplaça l’accent cap a la síl·laba anterior. Així, doncs, la forma correcta en català ha de ser microqueràtom

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS