obligació al descompte? 

Economia i empresa

Partint de la base que hi ha una distinció entre bo i obligació, que són conceptes pròxims però no són sinònims, la forma correcta hauria de ser obligació amb descompte, d’acord amb la proposta recollida al Cercaterm per a bo amb descompte

Actius financers>

Bo que s’emet a un preu inferior al seu valor nominal.

Nota: Un bo amb descompte no paga interessos i, al seu venciment, es reemborsa el valor nominal complet.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS