Embryonic Stem cells Test (EST)? 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió anglesa embryonic stem cell test no sembla referir-se a un assaig concret, sinó a qualsevol assaig o prova fets amb cèl·lules mare embrionàries. Així, doncs, proposem la traducció al català assaig amb cèl·lules mare embrionàries.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS