comet assay? 

Ciències de la vida i la salut

La denominació comet assay és una forma alternativa a la denominació més llarga single cell gel electrophoresis assay (SCGE).Tal com informa laViquipèdia, la denominació comet fa referència al patró de migració de l’ADN a través del gel, que presenta certa semblança amb un cometa.

En la documentació consultada, per al català s’han trobat les denominacions electroforesi de cèl·lules individuals en gel d’agarosa (SCGE) electroforesis en gel de células individuales (SCGE). També s’ha documentat algun cas de assaig del cometa, encara que sembla que és una denominació menys habitual en català. 

Per al castellà, hi ha encara més variants documentades, entre les quals podem destacar electroforesis unicelular en gel, electroforesis en gel de células individuales, electroforesis en gel de células aisladas, ensayo cometa, anàlisis del cometa, etc.

Seria convenient fixar una denominació per a aquesta tècnica. Mentrestant, es pot optar per qualsevol de les propostes recollides, ja que totes són lingüísticament correctes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS