metil-linoleat? 

Ciències de la vida i la salut

La forma correcta en català és probablement linoleat de metil, tal com es documenta en obres com Pràctiques aplicades: química analítica o Experimentació en química analítica.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS