alostasis? 

Ciències de la vida i la salut

Aquest terme és el complementari d’homeòstasi o homeostàsia, comentat anteriorment. Vam veure que les formes sufixades -stasi i -stàsia, amb la mateixa etimologia, podien alternar segons el mot, però que en el cas d’homeòstasi la forma prefixada era -stasi en totes les obres lexicogràfiques o terminològiques consultades. Per tant, el concepte complementari, per paral·lelisme, hauria de ser al·lòstasi, que trobem documentat en alguna obra, com en Psicologia de l’esport i de l’activitat física, de Ferran Suay.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS