grau de doctor o doctora? 

Estil i convencions

L’expressió “[tesi presentada] per a l’obtenció del grau de doctor” ha de flexionar la paraula doctor o doctora segons si fa referència a un home o una dona, respectivament. Quan es tracta d’usos referits a una persona determinada, cal adequar la flexió masculina o femenina, segons correspongui. Per exemple: “Tesi presentada per a l’obtenció del grau de doctora. Maria Cases Pla”. O bé: “Tesi presentada per a l’obtenció del grau de doctor. Pere Cases Pla”.

Un cas diferent és fer servir aquesta expressió “per a l’obtenció del grau de doctor” en usos genèrics, que tant poden fer referència a homes o dones. En aquests casos, és viable fer servir el masculí singular com a genèric per referir-se a persones indeterminades. Per exemple, en textos normatius en què es parli “dels requisits que ha de tenir un doctorand per a l’obtenció del grau de doctor”.

Per a més informació sobre l’ús no sexista de la llengua, vegeu: http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2510#2510.

Pel que fa a l’ús de la majúscula o minúscula, es recomana de posar la inicial de doctor o doctora en minúscula. Les formes genèriques de tractament i les designacions de les categories acadèmiques, laborals o professionals s’escriuen en lletra minúscula. Per exemple: “és doctora per la Universitat de Barcelona”. Un cas diferent és la denominació oficial del títol, que en aquest cas s’escriu amb majúscula inicial. Per exemple: “Maria Cases Pla té el títol de Doctora per la Universitat de Lleida”

Per a més informació sobre les denominacions dels títols universitaris, vegeu:

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1755#1755.

Podeu veure la normativa estatal, que és la que regeix aquest tema i que les universitats segueixen al peu de la lletra, a continuació:

·         Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

·         Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (sobretot l’annex VII).

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS