emeritatge? 

Altres

L’acció o efecte d’esdevenir emèrit s’expressa mitjançant el derivat emeritatge, que hauria de procedir d’un verb emeritar que no hem documentat enlloc. La forma emeritatge s’ha trobat en la documentació de diverses universitats i també la recull el Butlletí oficial del Parlament de Catalunya (BOPC 128/10), L’Anuari de l’IEC del curs 1992-93 i molts més textos. Un altra forma possible seria emeritació, paral·lela a meritació, però està molt menys documentada que l’anterior. 

A la introducció del DIEC2 es pot llegir que es va desestimar d’introduir al diccionari el mot emeritatge. La raó per la qual es va desestimar el mot no és perquè es considerés un mot mal format, sinó perquè és poc habitual. 

Per tant, cal considerar que la forma emeritatge està ben formada i és l’habitual en els entorns acadèmics.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS