nivell de nidació, niament, enniuament? 

Informàtica i Internet

Tal com s’apunta a la fitxa 1663, cal distingir entre les relacions jeràrquiques del tipus pare > fill > nét de les relacions incloses una dins de l’altra (nested), del tipus cotxe (motor (biela)). Aquesta distinció conceptual genera la necessitat de crear un terme català equivalent a l’anglès nesting.

Hi ha la possibilitat de partir del verb niar (que ja existeix i només ampliaria el significat). En aquest cas, l’adjectiu seria niat -ada (derivat directament del participi del verb niar) i el derivat nominal podria ser niament, que no està documentat però és una forma possible, o nidació, que és una forma de nova creació usada en embriologia. El derivat culte nidificació, en canvi, es podria descartar, ja que no s’usa en aquest context ni en anglès (nidification) ni en castellà (nidificación). Així, és podria establir la correspondència següent: nesting (en); nidació o niament (ca), anidamiento (es).

Una altra possibilitat seria crear un altre derivat de niu amb el nou significat, que podria tenir la forma enniuar per al verb, enniuat -ada per a l’adjectiu, i enniuament per al derivat nominal. Aquestes formes estan documentades en alguns textos amb sentits que es poden aproximar al de les funcions jeràrquiques, com ara «El temps no passa en va: correlació forma-significat en les expressions temporals», «Combinatòria enumerativa», Enginyeria tècnica informàtica de gestió, etc.

L’avantatge d’aquesta segona opció és que els dos verbs permeten distingir clarament els dos significats: el de fer niu (niar) i el de quedar inclòs dintre d’un altre element superordinat (enniuar), amb tots els canvis argumentals que això comporta, ja que el verb niar és intransitiu (no té complement directe) i, en canvi, el verb enniuar, en els usos esmentats, és trasitiu (en l’expressió funció enniuada, la funció és el complement directe d’enniuar).

Per tant, sembla preferible optar per la sèrie enniuar, enniuat -ada, enniuament.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS