temps de primer pas? 

Física

En els models matemàtics, el terme anglès first passage time sembla que s’hauria de traduir per temps de primera passada, ja que és la forma més documentada per ara tant en català com en castellà.

Context

De finición 3.5 Tiempo de primera pasada. Es el numero de etapa en la que la cadena llega por primera vez al estado j cuando parte del estado i.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS