portal allindat / portal amb llinda 

Altres

L’adjectiu allindat no està recollit en els diccionaris de referència, si bé el Cercaterm recull algunes fitxes que contenen aquest adjectiu, com ara arc allindat (es arco adintelado), informació que es contradiu amb la d’altres fitxes en què arco adintelado es fa correspondre amb arc a nivell o arc de llinda o arc pla. Hem fet una consulta al Termcat per mirar d’aclarir aquestes informacions del Cercaterm aparentment contradictòries. Mentre n’esperem la resposta, hem consultat a Internet contextos en català amb l’expressió portal allindat, i ens trobem amb molt poques ocurrències (6 oc.). Si hi busquem l’expressió portal amb llinda, en trobem unes quantes més (49 oc.) i encara més si busquem la forma portal de llinda (114 oc.). Cal fer la precisió que parlar d’un portal allindat o amb llinda o de llinda no té gaire sentit si no és que s’oposa a un portal amb arc (per exemple) de manera explícita o implícita.

El matís entre portal de llinda i portal amb llinda no sembla especialment rellevant: si s’utilitza la preposició de es parla d’un tipus de portal (el de llinda) que no és més que un portal amb llinda. És el mateix que dir cadira de braços o amb braços, però depèn del context que s’utilitzi més una forma o l’altra. Per exemple, direm que una butaca és una cadira de braços que ..., però direm que hem comprat una cadira amb braços regulables. De la mateixa manera cal entendre la doble possibilitat de llinda i amb llinda. Hi ha contextos en què és indiferent una forma o l’altra; en altres contextos sembla més natural l’ús d’una o altra preposició. Vegem-ne uns exemples extrets d’Internet:

A l’igual que no hi ha dues barraques iguals tampoc hi ha dos portals iguals si bé podem classificar-los en dos grups principals els de llinda recta (58%) i els d’arc (27%)...

La façana principal resta inacabada, amb portal de llinda dividit per un trencallums i, sobre l’ingrés, una arqueria ogival cegada...

portal de llinda recta i finestres rectangulars amb llinda, brancals i ampits de pedra...

Barraca amb portal de llinda plana amb arc de descàrrega...

Portal amb llinda de llosa...

Aquest singular monument té un bell portal amb llinda monolítica a la part superior...

Es conserva un portal amb llinda de fusta...

Portal amb llinda datada...

Consulta feta al TERMCAT:
Hi ha alguna contradicció entre les fitxes següents del Cercaterm? "allindat -ada" vs "arquitravat -ada" "arc a nivell" vs. "arc allindat" vs "llinda" També hi ha la fitxa "de llinda" Entre aquest conjunt de fitxes sembla que hi hagi informacions contradictòries. Totes tenen en comú que l’adjectiu castellà ’adintelado’ és present en els equivalents castellans.

Resposta:
El terme allindat -ada no està recollit en els diccionaris de referència (ni lexicogràfics ni terminològics de l’àmbit) en català. Només està recollit en el Diccionari d’arquitectura editat per la Generalitat de Catalunya l’any 1990 i que és un treball amb premi dels alumnes de COU del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia. Considerem que aquesta font no és de referència i suprimirem del Cercaterm les fitxes que contenen les denominacions catalanes arc allindat i allindat -ada.
També és incorrecte l’equivalent castellà adintelado de la fitxa que té la denominació catalana arquitravat -ada. L’adjectiu castellà adintelado correspon, doncs, en català a de llinda (veg. fitxa del Cercaterm) i el terme arco adintelado a arc a nivell / arc de llinda / arc pla.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS