machine learning? 

Informàtica i Internet

El terme anglès machine learning fa referència a la capacitat de certs programes de generalitzar comportaments a partir del reconeixement de patrons. Tot i que aquesta noció pot ser expressada amb el mot aprenentatge (com recull el Cercaterm), en determinats contextos, per evitar equívocs, es preferible optar per la denominació aprenentatge automàtic, tal com es proposa a la Viquipèdia. 

Context

Les assignatures optatives inclouen temes com ara anàlisi d’experiments, anàlisi de supervivència, anàlisi multivariant, i aprenentatge automàtic (machine learning).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS