perímetre cranial / perímetre cefàlic 

Ciències de la vida i la salut

Totes dues expressions són correctes i es refereixen al mateix concepte. No obstant això, cal tenir present que en català hi ha més tendència a utilitzar l’adjectiu cranial en el context esmentat (perímetre cranial) que no pas l’adjectiu cefàlic (perímetre cefàlic), cosa que es pot comprovar fàcilment a Internet. Probablement per aquesta raó el DIEC, el GDLC i el DEM recullen el terme perímetre cranial, però no recullen el terme perímetre cefàlic. Al DEM també trobem el terme índex cefàlic que remet al terme principal índex cranial.

Per al castellà, en canvi, sembla que passa a la inversa: a Internet trobem més ocurrències de la forma perímetro cefálico que no pas de la forma perímetro craneal. De la mateixa manera al DRAE trobem el terme índice cefálico, i no hi trobem índice craneal.

Això no obstant, totes dues formes són correctes en totes dues llengües.

 

Bibliografia

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es> [Consulta: 14 de novembre de 2007.

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

DIEC2: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat> [Consulta: 1 de setembre de 2007].

DEM: Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS