sobreseït o sobresegut? 

Història

Tal com es pot veure en el mateix Justiterm, la forma catalana correcta és sosbresegut, que correspon al castellà sobreseído.

Context

L’única solució era negociar amb els pares escolapis per tal que es traslladaren a altres poblacions. Però aquests religiosos no s’hi van avenir i el cas fou sobreseït sobresegut per reial ordre de 22 de novembre del 1816.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS