envergadura 

Ciències de la vida i la salut

El DIEC2, el GDLC, etc. recullen el mot envergadura amb els següents significats (extrets del DIEC2):

1 f. [TRA] [LC] Acció d’envergar; l’efecte.
2 1 f. [TRA] Amplària d’una vela envergada.
2 2 f. [ZOA] [LC] Distància entre les puntes de les ales quan l’ocell les té completament desplegades.
2 3 f. [TRG] [EI] Distància mínima entre els extrems de les ales d’una aeronau. L’envergadura d’un aeroplà.
2 4 f. [LC] per ext. Un esperit de gran envergadura. El negoci del petroli és de molta envergadura.

En cap cas es fa referència a l’accepció que el DRAE recull per al castellà:

Distancia de los brazos humanos completamente extendidos en cruz

En català no hem sabut trobar cap altra forma per expressar aquesta idea, per la qual cosa sembla perfectament possible i correcte d’usar el mot envergadura en aquest sentit, entenent que es tracta d’una extensió del sentit ornitològic (distància de punta a punta d’ala -> distància de punta a punta dels dits).

Context

Creixement i desenvolupament
Altres paràmetres utilitzats
Envergadura

Bibliografia

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es> [Consulta: 14 de novembre de 2007.

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

DIEC2: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat> [Consulta: 1 de setembre de 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS