instrumentació espacial 

Física

Segons el GDLC, el mot instrumentació s’usa per referir-se al conjunt d’instruments d’una aeronau. També el Cercaterm recull el terme instrumentació aeronàutica en aquest sentit, i el terme instrumentació electrònica, sense definició. El DIEC2, però, no recull cap d’aquests significats sota l’entrada instrumentació.

D’altra banda, totes les obres esmentades, recullen el terme instrumental com a conjunt d’instruments usats en medicina, especialment en cirurgia. Certament és difícil de saber en quins casos cal usar instrumental i en quins instrumentació. L’absència del terme intrumentació en el DIEC2 podria ser interpretable com a rebuig d’aquesta forma per referir-se a un conjunt d’instruments, sigui del tipus que sigui.

Una cerca per Internet ens permet veure que en el context astrofísic, la forma instrumentació és clarament predominant sobre instrumental. No obstant això, també cal tenir present que l’equivalent anglès tant per a instrumentació com per a instrumental és instrumentation, cosa que pot afavorir l’ús d’instrumentació.

En resum, el fet que el GDLC i el Cercaterm recullin la forma instrumentació en aquest context, i el fet que sigui la forma predominantment usada pels especialistes (com es pot comprovar a Internet), fa aconsellable no modificar aquesta expressió del text de la consulta. Ara bé, el fet que el DIEC2 no reculli aquests usos per a instrumentació, i la dificultat pràctica d’establir un límit conceptual prou clar que permeti saber en quins casos cal usar instrumental i en quins instrumentació, fa que la qüestió no quedi del tot resolta.

Context

Un dels aspectes més interessants d’aquesta disciplina [l’astrofísica] és que permet una interrelació profunda entre ciència i tecnologia, ja que tota la informació en què es basa està íntimament lligada amb els avenços tecnològics en el camp de la instrumentació espacial per al rang d’energies X i Gamma.

Bibliografia

Cercaterm

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

DIEC2: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat> [Consulta: 1 de setembre de 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS