model POT 

Economia i empresa

La sigla POT correspon a la forma desenvolupada anglesa peak over threshold, que trobem definida a, per exemple, HiFlows-UK Glossary:

A peaks-over-threshold series consists of all distinct peak flows that are greater than a selected threshold flow. In HiFlows-UK, the threshold has generally been set to obtain an average of about 5 events/year. "Distinct peak flows" means that for events with more than one peak, only the largest is included.

No es troben gaires propostes de traducció d’aquest terme en altres llengües. Per al català tan sols s’ha localitzat algun document que usa l’expressió mètode dels valors de pic o del llindar. Per al castellà s’ha trobat método de los valores de pico (4 ocurrències); picos relativos sobre umbral, (método/modelo... de) pico sobre el umbral (1 ocurrència), (método/modelo... de) picos sobre el umbral (4 ocurrències).

Com que l’expressió valors de pic és més general i no fa sempre referència a aquest mètode, sembla que una expressió del tipus model dels valors de pic sobre el llindar podria ser apropiada i entenedora. En qualsevol cas la sigla POT convé que es mantingui invariable per a totes les llengües.

 

Context

Màster de Recerca en Empresa, assignatura Mètodes Quantitatius de Control de Riscos.

5. Teoria dels valors extrems
5.1 Distribució de valor extrem generalitzada
5.2 Distribució de Patero
5.3 Modelització de pèrdues extremes
5.4 Mètode de Hill
5.5 Model POT
5.6 Elements bàsics d’estimació no-paramètrica

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS