count data 

Altres

S’ha pogut documentar algunes definicions en anglès del terme count data. Vegem-ne un parell:

attributes data

Also referred to as "count data." The number of individuals who experienced the attribute of interest are counted from all those who had the potential to experience the event of interest. Because the results have limited possibilities or categories, the range is limited to the number or percentage in each category.

Count data Data representing counts or number of observations in each category.

També s’han trobat alguns documents en castellà que permeten relacionar el terme anglès count data amb el terme castellà variables contables, com en el context següent:

los modelos econométricos de variables contables (count data econometric models)

Alguns documents mostren també l’expressió datos de recuento com a equivalent de count data, però sembla una traducció una mica forçada.

En el context de la consulta sembla que la forma models de variables comptables podria ser adequada, però caldria corroborar-ho amb els especialistes.

Alguns dels documents trobats a Internet que ens han permès relacionar les expressions count data i models de variables comptables es poden trobar als URL següents:

http://www.castillalamancha.es/clmjoven/envio2/Infojoven_files/Patentes%20Universitarias.pdf

http://www.rdt.unal.edu.co/enlaces/Factores%20determinantes%20de%20la%20generaci%F3n%20de%20patentes%20universitarias.pdf

http://ideas.repec.org/p/ivi/wpasec/2001-03.html

http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0318102-081505//TESI.pdf
 

Context

Recerca en Empresa, assignatura Econometria Actuarial i Anàlisi de la Supervivència en Assegurances
Models lineals generalitzats

3.1 Introducció
3.2 Models de variable dependent qualitativa
3.3 Models "count data"
3.4 Selecció de variables i contrastos de significació

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS