fundas multitaladro? 

Altres

El terme fundas multitaladro fa referència a les fundes transparents que s’utilitzen per classificar, arxivar i protegir documents. En la documentació que acompanya aquesta consulta, es pot observar una il·lustració on apareix la denominació d’aquest terme en altres llengües: pochettes perforées, en francès; buste a perforazione, en italià; punched pockets (també denominades polypockets), en anglès; i fundas con taladros (també denominades fundas perforadas), en espanyol.

Per paral·lelisme amb l’expressió castellana fundas multitaladro, s’ha documentat la forma catalana fundes multitrepant, que s’ha de desestimar perquè és incorrecta. En castellà, tal com es pot veure al DRAE, taladro, a més de fer referència a l’objecte que permet fer perforacions, es pot referir també a la perforació mateixa. En català, però, trepant només és l’eina de fer forats. Sí que seria correcta, en canvi, una expressió com ara fundes multritrepades, però no està gaire documentada. 

Finalment, si s’analitzen els termes en francès o italià de la il·lustració, sembla que la proposta més generalitzada és la d’usar una expressió del tipus fundes perforades, que està força documentada a Google per al català.  També es documenta, però en menor mesura, fundes multiperforadesfundes multiforat

De totes les propostes estudiades i documentades, la denominació fundes perforades sembla la més adequada si tenim en compte l’adequació lingüística a l’objecte que denomina, la similitud amb els equivalents d’altres llengües i que és la forma catalana més usada d’acord amb els resultats obtinguts a Google. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS