entonatiu? 

Altres

L’adjectiu entonatiu, que trobem usat en expressions com ara grup entonatiu, sintagma entonatiu, estructura entonativa, etc., no apareix recollit en cap obra lexicogràfica o terminològica. No obstant això, cal considerar-lo un derivat correcte d’entonar, tal com ho és entonació. Fixem-nos que el diccionari va ple de noms acabats en -ció que tenen un adjectiu acabat en -tiu, tots dos derivats de verbs: formar: formació, formatiu; adoptar: adopció, adoptiu; associar: associació, associatiu, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS