Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Economia i empresa

En el Glossari de termes financers del CIDEM, trobem l’entrada següent:

MODEL DE VALORACIÓ D’ACTIUS DE CAPITAL (CAPM)
El model de valoració d’actius financers determina el cost del capital d’una empresa que cotitza en borsa. Aquest cost depèn del tipus d’interès lliure de risc, del rendiment d’un índex de mercat i de la volatilitat de les accions, en comparació amb el mercat en general. Consulteu BETA.

A l’índex català-anglès de la mateixa obra hi trobem clarament la corresponedència:

Model de Valoració d’Actius de Capital (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Atès que no s’ha trobat cap font en català amb una proposta alternativa i que la proposta d’aquest glossari no presenta problemes de comprensió, recomanem l’ús de model de valoració d’actius de capital com a forma desevolupada de la sigla CAPM.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS