front a? 

Gramàtica

Front a es considera un castellanisme i, per tant, una locució incorrecta que s’ha de substituir per enfront de, davant de, davant per davant de, etc., segons el sentit i el context.

D’acord amb el DIEC, el mot front, quan forma part d’una locució, només és correcte en:

1 [LC] de front loc. adv. Del costat del front. L’enemic ens vingué no de costat sinó de front. Marxar de front.
[LC] fer front a Afrontar.
[LC] front a front loc. adv. Cara a cara.

Context

[...] obrir la ment front a davant de cultures diferents.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS