ombrogen/ombrogènic limnogen/limnogènic 

Ciències de la terra

D’acord amb el criteri sobre l’ús dels sufixos -gen i -gènic, un mot (substantiu o adjectiu) amb arrel x i sufix -gen significa ‘que genera x’. Per exemple, oncogen vol dir ‘que genera o produeix tumors’. En canvi, un mot (només adjectiu) amb arrel x i sufix -gènic significa ‘que és generat per x’. Per exemple, oncogènic vol dir ‘que és originat en un tumor’, a més de ‘relatiu o pertanyent a l’oncogènia’.

D’acord amb aquest esquema, el mot limnogen vol dir que produeix llacs, estanys; i limnogènic, que és produït per llacs o estanys. El mateix amb ombrogen (que produeix pluja) i ombrogènic (que és produït per la pluja). Com que aquests adjectius solen acompanyar determinats tipus de vegetació, com ara la torbera, per indicar com s’ha produït, la forma apropiada és limnogènic o ombrogènic. A l’Enciclopèdia.cat trobem documentat un ús d’ombrogènic dins l’entrada torbera

«la torbera alta o ombrogènica, integrada per esfagnes que s’eleven per damunt del nivell de l’aigua i per sòl àcid i oligotròfic»

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS