dihidrogen fosfat d'amoni (ADP)? 

Ciències de la terra

Aquest compost té les formes angleses ammonium dihydrogen phosphate (ADP) o monoammonium phosphate (MAP). Tal com es pot veure, en tots dos casos, el nucli del sintagma és fosfat. Això ja mostra que la denominació dihidrogen fosfat d’amoni presenta alguna anomalia, ja que no es veu clara quina relació sintàctica hi ha entre fosfat i dihidrogen. A la Viquipèdia, a l’entrada en català, només es dóna la denominació catalana fosfat monoamònic; no hi ha, per tant, proposta per a la forma més llarga. A la entrada en francès, s’ofereixen tres denominacions possibles: phosphate de monoammonium, phosphate monoammonique o dihydrogénophosphate d’ammonium. Aquesta darrera és, probablement, la solució que es pot aplicar al català: dihidrogenofosfat d’amoni, que trobem documentada a l’Enciclopèdia.cat (dins l’entrada hidrogenofosfat d’amoni) i al diccionari Tècniques instrumentals (dins la definició cèl·lula de Pockels).

Així, doncs, cal fusionar els mots dihidrogen i fosfat en un compost, de manera que dihidrogen queda convertit en una forma prefixada (dihidrogeno-) que modifica el nucli lèxic fosfat. Una altra possibilitat seria el sintagma fosfat de dihidrogen d’amoni, que trobem esmentada dins l’entrada catalana de la Viquipèdia per a fosfat monoamònic en el quadre de suposades denominacions de la IUPAC per a aquest compost. Aquesta denominació, però, no es troba documentada enlloc més. En canvi, dihidrogenofosfat està documentat en la denominació d’altres compostos similars, com ara dihidrogenofosfat de sodi, dihidrogenofosfat de potassi, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS