versus? 

Ciències de la vida i la salut

Versus (sovint abreviat vs.) és un llatinisme introduït al català per la via de l’anglès. El diccionari normatiu, el DIEC, no el recull. Sí que ho fa el GDLC, que el defineix com a equivalent a les expressions contra o en oposició a

Etimologia: de l’anglès, que el pren del llatí
preposició Contra, en oposició a (sovint abreviat vs.). Llengua versus estil. Català versus espanyol.
Hi pot haver, però, altres expressions equivalents segons el context, com ara enfront de, comparat amb, etc.
 
Alguns autors i llibres d’estil desaconsellen l’ús de versus en català (UOC, Ruaix); n’hi ha d’altres, però, que l’admeten (Ésadir). La principal raó per al rebuig de versus prové del fet que el significat que té en anglès, que és el que ens ha arribat al català, no és l’etimològic llatí (que només indica direcció, i no pas oposició). Això s’explica molt bé al final d’aquest apunt de Què cal saber?, de la Societat Catalana de Biologia.
 
En el cas d’una expressió com «Complement alimentari versus medicament», si s’opta per evitar l’anglicisme versus, es podria reformular amb l’expressió enfront de (complement alimentari enfront de medicament) o bé amb la conjunció o (complement alimentari o medicament), i encara podríem trobar altres possibilitats.
 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS