pròleg, prefaci o introducció 

Estil i convencions

El pròleg, el prefaci i la introducció són textos introductoris, previs al cos de l’una obra escrita. Sovint s’utilitzen les tres denominacions indistintament, però se sol considerar que el pròleg i el prefaci acostumen, tal com indica el DIEC, ’a ressenyar-ne els mèrits, el valor, o també a situar-la enmig d’un context i d’unes circumstàncies determinades’, mentre que la introducció —més o menys extensa— està directament relacionada amb la matèria i el contingut que es tracta. El pròleg o el prefaci solen elaborar-lo persones diferents dels autors.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS