expressió combinatorial? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu combinatorial, tot i ser un derivat possible del substantiu combinatòria, és possible que es tracti d’un clac de l’adjectiu anglès combinatorial, que sol ser traduïble per combinatori, com en el context següent: 

«La recerca ha analitzat l’expressió gènica de neurones del sistema visual de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) i ha mostrat que l’expressió combinatorial combinatòria de membres de famílies multigèniques de proteïnes de superfície en diferents tipus neuronals és una estratègia que permet a cada tipus neuronal establir connexions amb neurones postsinàptiques especifiques.»

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS