no-write allocate 

Informàtica i Internet

Els termes d’informàtica write allocation o non-write allocation, relacionats amb la memòria cau dels ordinadors i que podem trobar explicats dins l’entrada cache de la Viquipèdia en anglès, se solen correspondre amb la forma catalana escriptura amb assignació i escriptura sense assignació. Així ho proven alguns documents d’origen universitari, tant en català com en castellà: a Quadern de laboratori (UPC) es parla d’escriptura immediata o retardarda amb assignació o sense; a Arquitectura de computadores (UPM) es parla també d’escritura inmediata o diferida con asignación o sin asignación

Òbviament no es tracta d’un traducció que mantingui l’estructura sintàctica de l’anglès, en què el nucli del sintagma és allocation (assignació), però les expressions resultants s’ajusten igualment als conceptes que denominen, i ho fan d’una manera entenedora per als parlants del català.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS