unpaired? 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió unpaired que apareix en aquest context és possible que sigui un nom pertanyent a la nomenclatura de gens i proteïnes:

L’equip de recerca ha identificat dos enzims crucials per regenerar el teixit perdut i que dependrien de l’estrès oxidatiu, una resposta a l’excés d’oxidació en l’obtenció de l’energia cel·lular. «Es tracta de dos enzims del tipus cinasa —c-Jun N-terminal (JNK) i p38—, que responen a l’estrès oxidatiu i que, en ser activats, envien senyals al nucli de la cèl·lula per engegar la transcripció de gens implicats en la reparació del teixit», explica Florenci Serras. «Aquests gens —continua— codifiquen un tipus de proteïnes anomenades unpaired, conegudes perquè actuen en el control de la proliferació cel·lular i en la resposta immunitària».

 Fixem-nos amb la similitud amb aquest fragment de l’article ROS-Induced JNK and p38 Signaling Is Required for Unpaired Cytokine Activation during Drosophila Regeneration

The activation of JNK and p38 results in the expression of the cytokines Unpaired (Upd), which triggers the JAK/STAT signaling pathway required for regeneration. 

En la base de dades de nomenclatura de l’NCBI, hi trobem el nom de diversos gens anomenats upd (upd1, upd2, upd3). Quant a l’ús de majúscules i minúscules, cal tenir en compte que la casuística és molt complexa, ja que depèn de l’espècie de què es tracta —les regles de la nomenclatura de gens i proteïnes varia segons si parlem d’humans, peixos, mosques, rates, etc.—, i d’altres factors, com es pot veure a Fly:Base Nomenclature

Context

Aquests gens codifiquen un tipus de proteïnes anomenades unpaired, conegudes perquè actuen en el control de la proliferació cel·lular i en la resposta immunitària.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS