grafoanàlisi o grafoanàlisis? 

Gramàtica

El mot grafoanàlisi és un compost format per la forma prefixada grafo- i el nucli nominal anàlisi. Cal recordar que la paraula anàlisi és de gènere femení (la grafoanàlisi). La forma grafoanàlisis és plural (les grafoanàlisis).

Altres mots que presenten la mateixa formació són microanàlisi, psicoanàlisi (amb el mateix nucli) o grafoteràpia (amb la mateixa forma prefixada) per exemple.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS