cientificotècnica? 

Gramàtica

L’adjectiu femení cientificotècnic és un compost a la manera culta format per l’adjectiu científic i l’adjectiu tècnic, de manera que el primer passa a ser forma prefixada amb la vocal d’enllaç o (cientifico-). Aquest tipus de compostos no duen guionet, d’acord amb la normativa vigent, i només el segon element conserva l’accent (en cas que n’hagi de dur).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS