usos de ser i estar 

Gramàtica

Sobre els usos dels verbs ser i estar, aquí teniu una llista dalguns recursos que us poden ser útils per fer-vos una idea de la casuística:

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS