malaltia clínica 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió malaltia clínica pot ser una mala traducció de clinical condition. El mot anglès condition pot ser traduït per malaltia, estat, situació, etc. (veg. la fitxa sobre malaltia mèdica). Tal com diu Navarro, l’expressió clinical condition pot ser traduïda per quadre clínic, estat clínic o situació clínica, segons el context. En el context de la consulta, l’expressió malaltia clínica podria ser substituïda o bé per malaltia (simplement) o bé per quadre clínic.

En altres contextos, però, caldrà anar en compte amb la possibilitat que malaltia clínica s’oposi a malaltia subclínica, expressió que Navarro tampoc troba adequada i que proposa substituir per asimptomàtic, latent o lleu. No obstant això, el DEM, el GDLC i el mateix DIEC recullen l’adjectiu subclínic, aplicat a malaltia i a altres termes, amb els significats següents:

DIEC

1 adj. [MD] Asimptomàtic .
2 adj. [MD] Caracteritzat per la manca de manifestació d’una afecció, s’aplica a un període de temps.

GDLC i DEM

Dit de les malalties o trastorns que no es manifesten clínicament. Ocorre en els estadis inicials i en les formes molt atenuades d’una malaltia.

 

Context

Vacunes: antígens capaços d’estimular la fabricació d’anticossos per al sistema immunitari del nen, però sense produir la malaltia clínica.

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a reimpr. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS