alternate Governor? 

Economia i empresa

D’acord amb la informació documentada a la base de dades europea IATE, l’equivalent castellà d’alternate governor és gobernador suplente. Per al català, doncs, ha de ser governador suplent, que trobem documentat en altres fonts fiables en català. La forma altern al governador no és correcta.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS