checkpoints? 

Ciències de la vida i la salut

En textos de genètica, apareix a vegades el terme anglès checkpoint usat en frases com les següents: Alteracions en els checkpoints i oncogènesi. Sistemes de vigilància del cicle cel·lular (checkpoints).

El terme català documentat per a aquest concepte és el calc punt de control, que trobem en diversos documents, paral·lelament al que trobem per a altres llengües romàniques, com el francès point de contrôle, o el castellà punto de control.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS