Lectura i aprovació, si escau, de l'acta... 

Estil i convencions

Els documents administratius es caracteritzen per una terminologia i fraseologia pròpies, que sovint es fan servir per tradició, sense tenir en compte que de vegades hi ha factors nous que impliquen que calgui actualitzar-les. Les convocatòries i les actes de reunió són un exemple de documentació d’aquest tipus. El fet que avui en dia s’enviïn per correu electrònic perquè es llegeixin abans de la reunió en què s’han d’aprovar, planteja l’obsolescència d’algunes d’aquestes expressions, que demanen una certa actualització. És el cas, per exemple, del punt que habitualment encapçala l’ordre del dia de les convocatòries, «lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior», que podriem simplificar com a «aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior» o, fins i tot, «aprovació de l’acta de la sessió anterior».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS