Nomenclàtor, nomenclatura, registre, directori? 

Altres

 
La denominació del conjunt de noms d’òrgans de govern, centres acadèmics i unitats administratives o tècniques d’una institució, ha d’evocar la idea de llista més o menys informativa i estructurada. Les paraules que tenen, aproximadament, aquest significat són: arxiu, registre, tesaurus, directori, repertori, nomenclàtor (o nomenclatura, encara que aquest segon nom fa més aviat referència al contingut d’un nomenclàtor), cens, padró, inventari, relació, síl·labus, nòmina, índex, catàleg, sumari. La majoria d’aquests noms tenen aplicacions molt concretes i, per tant, no són traslladables a altres usos. El nom més adient per referir-se al conjunt estructurat d’òrgans i unitats és directori:
 
directori [DIEC]: Llista o guia d’adreces, de persones, d’organismes, etc.
 
Com que un directori pot contenir elements de naturalesa diferent, el més adequat és afegir-hi un modificador que distingeixi un directori d’un altre. Per exemple, directori de persones, directori d’unitats, directori de càrrecs, etc.
 
L’ús de nomenclàtor, en canvi, es podria destinar a la relació d’espais institucionals (noms d’edificis, sales, campus, etc.), ja que els nomenclàtors són, generalment, reculls de noms de carrers o de topònims.
 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS