Tipologia d'unitats 

Altres

El directori d’una institució, com ara la Universitat de Barcelona, pot estar dividit en subdirectoris depenent de la naturalesa de les dades que conté. Així, podem tenir un directori de persones, un directori de càrrecs i un directori d’unitats (per referir-se al conjunt d’òrgans i serveis que formen part de l’organització de la Universitat). La denominació unitat és prou neutra com per poder incloure òrgans de govern, secretaries, serveis tècnics, facultats, departaments, etc. En el cas de les unitats administratives, si convé, es pot fer un segon nivell de classificació que separi les unitats administratives o de gestió (secretaries, oficines de recerca, administracions de centre) de les unitats tècniques o especialitzades (serveis cientificotècnics, serveis lingüístics, etc.).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS