ponderació 

Altres

En els contextos de la consulta, l’expressió més exacta seria coeficient de ponderació. Es pot acceptar ponderació en aquests casos, però, si s’entén com una forma reduïda de coeficient de ponderació. Per a més informació sobre aquest terme i les seves equivalències en altres llengües, podeu consultar el Cercaterm, on podem trobar la fitxa següent:

ca coeficient de ponderació, m
ca pes estadístic, m sin. compl.
ca ponderació, f sin. compl.
es coeficiente de ponderación
es peso estadístico
es ponderación
en weighting
en weighting coefficient

Definicions
ca: Coeficient amb què es multiplica cadascun dels termes d’un sumatori per atribuir-los diferent importància relativa.

 

Context
Ponderació: la presència i participació a l’aula es valorarà en un 20%. Els treballs, en un 50% i l’examen, en un 30%.
Ponderació: els treballs en un 50% i l’examen en un 50%.
Ponderació: examen (60%) i treballs (40%).

Bibliografia

Cercaterm

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS