abordatge psicològic o abordament psicològic 

Ciències de la vida i la salut

Si observem les ocurrències de cadascunda d’aquestes expressions a Internet, trobem força casos de l’expressió abordatge psicològic i cap cas (per al català) o molt pocs casos (per al castellà) de l’expressió abordament psicològic. No obstant això, del fet d’abordar un problema, d’acord amb el que es diu als diccionaris de referència (tant per al català com per al castellà), se n’ha de dir abordament, i no pas abordatge (que només fa referència als vaixells). Per tant, és preferible parlar de l’abordament psicològic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS