avantaula/avant-aula 

Altres

La forma avantaula està ben formada, però presenta una problema d’identificació dels formants, ja que en una primera lectura es pot pensar que el nucli és taula i no pas aula (tot i que aleshores la grafia correcta seria avanttaula). Per evitar lectures errònies, s’ha considerat preferible posar un guionet entre els dos formants (avant-aula), emparant-se en la normativa del guionet, que n’admet l’ús discrecional si la pràctica comunicativa ho requereix.

Una altra possibilitat seria substituir el prefix avant- pel prefix ante- (anteaula), que té el mateix valor, però en aquest cas el contacte de les dues vocals àtones -ea- el fa difícil de pronunciar en els parlars en què es neutralitza les vocals àtones.

Context

A l’avant-aula de l’aula A-1 s’hi han fet despatxos nous.

Bibliografia

L’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició o per prefixació [http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/llenguacatalana/documentsnormatius/docsf5.htm]

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS